TYPY KARIET

PARK SNOW Card – krátkodobý pobyt

Tento typ karty je určený hosťom, ktorí sa ubytujú v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 4 noci.

Vystavenie a cena karty: Jej držiteľom je hosť, starší ako 6 rokov, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 4 noci. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky ubytovaciemu zariadeniu. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Cena pobytovej karty je 2,20 EUR vrátane DPH. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt. Kartu vystavuje partnerské ubytovacie zariadenie alebo infocentrum. Platná je len počas pobytu hosťa.

Platnosť karty: Platná je len počas pobytu hosťa.

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.

Výhody a bonusy: Poskytovateľov zliav nájdete v časti „Tu kartu využijete
PARK SNOW Card – dlhodobý pobyt

Tento typ karty je určený hosťom, ktorí sa ubytujú v partnerských ubytovacích zariadeniach na 5 až 8 nocí.

Vystavenie a cena karty: Jej držiteľom je hosť, starší ako 6 rokov, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 5 až 8 nocí. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky ubytovaciemu zariadeniu. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Cena pobytovej karty je 2,20 EUR vrátane DPH. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt. Kartu vystavuje partnerské ubytovacie zariadenie alebo infocentrum. Platná je len počas pobytu hosťa.

Platnosť karty: Platná je len počas pobytu hosťa.

Využívanie karty: Pri využití služby (zľavy) je potrebné, aby sa hosť kartou preukázal spolu s dokladom totožnosti.

Výhody a bonusy: Poskytovateľov zliav nájdete v časti „Tu kartu využijete

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované