• RABATY

Múzeum SNPobr
Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 24 51 124, +421 918 899 430, Email: muzeumsnp@muzeumsnp.sk, www.muzeumsnp.sk
 

Obrázok

PARK SNOW (MOBILE) CARD

wstęp do muzeum rabat 50% 1 raz dziennie


Obrázok

PARK SNOW (MOBILE) GOLD CARD

wstęp do muzeum wolny 1 raz w sezonie
wstęp do muzeum rabat 50% 1 raz dziennie


GPS:
48° 44' 6.79272" N
19° 8' 59.52588" E