Myšiačikov detský park

detskypark

"Vitajte v Myšiačikovom detskom parku!"

Adrenalínové centrum FunAréna Donovaly sa počas leta 2017 rozšírilo o jedinečnú novinku v rámci Slovenska - detský vodný zážitkovo-edukatívny park s 9 atrakciami, ktoré navzájom na seba nadväzujú a tvoria jeden celok.

Spolu s populárnym Dobšinského rozprávkovým svetom Habakuky a ďalšou novinkou mestečkom "Donovalkovo" s minifarmou a detským dopravným ihriskom je Myšiačikov detský park ďalšou zastávkou, ktorú pri návšteve Donovál so svojimi ratolesťami určite nemôžete vynechať!

Otváracie hodiny nájdete "tu"

Pozrite sa, čo všetko si pre detičky myšiak vo svojom vodnom parku pripravil:

detskypark

lanovecentrum domcekherna malavoda malavoda malavoda malavoda malavoda malavoda malavoda
Cenník Myšiačikov detský park - Celodenné vstupné
Dospelý 10 €
Dieťa 2-15 rokov 10 €
Dospelý ako doprovod s platiacim dieťaťom 5 €
Dieťa do 2 rokov 0 €
Skupinové vstupné (skupiny nad 15 osôb) 9 €
Zľavnené vstupné na posledné 2 hod. prevádzky 5 €


Prevádzkový poriadok Myšiačikovho detského parku

 1. Prevádzkovateľ Myšiačikovho detského parku (ďalej len MDP, skrátený názov Myšiačikovho detského parku) je FunArena Donovaly, s.r.o. Donovaly 812, 976 39 Donovaly, IČO: 366 729 71, IČ DPH: SK2022240638. Zodpovedná osoba je Ing. Branislav Veľký.
 2. MDP obsahuje sekcie: Jazierko, Lanáčik, Domček herňa, Domček centrál, Priehradky, Malá voda, Guličky, Slimák a Zavlažovanie, ktoré sú usporiadané tak, že tvoria jeden funkčný celok.
 3. Zakúpením vstupného sa návštevník zaväzuje k dodržiavaniu prevádzkového predpisu.
 4. Zakúpením vstupného v danom dni môže návštevník kedykoľvek park opustiť a následne sa doň vrátiť.
 5. Pre prípad reklamácie si uschovajte doklad o zaplatení vstupného, bez dokladu nie je možné prípadné reklamácie uznať.
 6. Každý návštevník je povinný mať u seba platný lístok vydaný na čipovej karte a na ruke označenie farebným prúžkom, ktorého farba sa každý deň mení. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať platnosť lístka a farebného prúžka.
 7. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny obsluhy MDP.
 8. Každý návštevník je povinný pred vstupom do parku prejsť cez kontrolný turniket, ktorý vyhodnotí platnosť lístka na čipovej karte.
 9. Každý návštevník je povinný dodržovať stanovené prístupové a výstupné cesty.
 10. Každý návštevník je povinný sa správať tak, aby nespôsobil sebe a ani ostatným návštevníkom ujmu na zdraví. Je prísne zakázané predovšetkým lezenie na jednotlivé prvky v MDP.
 11. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedajú ich zákonní zástupcovia (nad 18 rokov).
 12. Vstup do areálu je možný len počas otváracích hodín MDP a s platným lístkom a farebným prúžkom na ruke.
 13. Vstup do areálu je povolený osobám starším ako 15 rokov. Deti do 15 rokov vstupujú do areálu len v sprievode zákonného zástupcu alebo inej poverenej dospelej osoby.
 14. Maximálna kapacita MDP je 130 osôb.
 15. Návštevníkom sa odporúča športové oblečenie s pevnou obuvou, ktorá nespadne z nohy. Odporúča sa vyprázdniť obsah vreciek, zložiť prstene, veľké náušnice, náramky a retiazky. Vyhnete sa tak zraneniam, zničeniu alebo ich strate.
 16. Vstup pre psov je povolený len na vodítku s nasadeným náhubkom a pod stálym dohľadom majiteľa. Je zakázané voľné pobehovanie psov a ďalších zvierať v areáli MDP.
 17. V celom areáli MDP je prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok.
 18. Za voľne odložené veci prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť.
 19. Je zakázané liezť na vodné prekážky a priehradky. Platí zákaz vstupu za ploty ohraničujúce jednotlivé atrakcie. Vstúpiť do vody je možné len v Jazierku.
 20. Nie je povolené do tečúcej vody v areáli vhadzovať akékoľvek predmety ani vodu akokoľvek znečisťovať. Takisto je zakázaný pohyb zvierat vo vode.
 21. Za úmyselné poškodenie zariadenia v rámci areálu MDP neplnoletou osobou alebo škodu vzniknutú nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nesie zodpovednosť v plnej výške jej zákonný zástupca.
 22. V celom areáli vás žiadame dodržiavať čistotu a poriadok.
 23. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia zariadenia alebo jeho časti, príp. zistenia inej závady obmedzujúcej prevádzku zariadenie je potrebné bezodkladne o tom informovať prevádzkovateľa.
 24. Voda v areáli MDP nie je pitná!
 25. Prevádzkovateľ má právo vylúčiť z areálu návštevníka alebo skupinku návštevníkov pokiaľ porušujú prevádzkový predpis, bezpečnostné normy či pokyny pracovníka prevádzkovateľa.
Bezpečnostné inštrukcie pre detské lanové prekážky so záchytnými sieťami.

Detské lanové prekážky sú určené deťom od 3 do 11 rokov, deti vo veku 3-5 rokov len s asistenciou staršieho dieťaťa alebo dospelej osoby.

Maximálny počet účastníkov na jednej lanovej prekážke a jednom prestupnom domčeku je 10 osôb.

Siete sú určené len pre zachytenie prípadného pádu a nie na lozenie v nich!

Detské lanové prekážky sa nesmú používať v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok – búrka, hrmenie, blesky, víchrica, znížená viditeľnosť a námraza.

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované