LANOVÉ CENTRUM

Lanové centrum je umiestnené priamo v lesíku lemujúcom hlavnú cestu E77 spájajúcu Banskú Bystricu s Ružomberkom a svojou dĺžkou viac ako 500 je momentálne najdlhším a najväčším lanovým centrom na Slovensku.

lanove_centrum

Po nástupe do lanového centra je vašou úlohou prekonávať prekážky, ktoré sú upevnené vo výške v priemere 2 m nad zemou. Počas celej doby absolvovania prechodu lanovým centrom ste istený lanom a na vašu bezpečnosť bude dozerať aj náš špeciálne vyškolený personál.
Nezabudli sme ani na malých „lezcov“, pre ktorých je bezplatne k dispozícii malé lanové centrum a malá horolezecká stena umiestnené v blízkosti Husky baru.

PREVÁDZKOVÝ PREDPIS PRE ÚČASTNÍKOV VYSOKÝCH PREKÁŽOK LANOVÉHO CENTRA

Vstup do lanového centra je povolený len pre osoby nad 150 cm!

1. Pred vstupom na vysoké prekážky lanového centra ste povinní:
 • oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom
 • podpísať prehlásenie o spôsobilosti /za neplnoleté osoby podpisuje zodpovedný zástupca/
 • správne si nasadiť výstroj, ktorý sa skladá zo sedáku, a dvoch karabín
 • pozorne si vypočuť inštruktáž prevádzkovateľa a dodržiavať jeho pokyny
 • vyskúšať si použitie výstroja
2. Po vstupe na vysoké prekážky lanového centra ste povinní:
 • istiť sa dvomi karabínami pripevnenými na oceľové istiace lano
 • pri zmene prekážky prepnúť vždy len jednu karabínu na druhé istiace lano a až potom prepnúť aj druhú karabínu. V každom momente musíte byť istený aspoň jednou karabínou, okrem prípadu, že ste v priestore prispôsobenom na pohyb bez istenia
 • pozorne si vypočujte inštruktáž prevádzkovateľa a dodržujte jeho pokyny
 • dodržujte príkazy, zákazy a pokyny prevádzkovateľa
3. Po vstupe na vysoké prekážky lanového centra je zakázané:
 • pohybovať sa alebo stáž bez istenia
 • vykonávať iné činnosti nesúvisiace s využitím lanového centra, napr. fajčiť, telefonovať a pod.
 • omotávať lano alebo akúkoľvek jeho časť okolo prstov, rúk alebo iných častí tela
 • mať pri sebe osobné alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť Vás, iných účastníkov alebo prevádzkovateľa lanového centra
 • vstupovať do priestoru prekážky pokiaľ je tam ešte iný účastník
 • zdržiavanie viacej než dvoch účastníkov na plošine
 • max. povolený počet účastníkov na 1 prekážke lanového centra je 1 účastník
4. Všeobecné ustanovenia:
 • je zakázané využívať lanové centrum pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, tehotným ženám, osobám so srdcovými chorobami alebo osobám, ktorých zdravotný stav by sa mohol následkom použitia zariadenia lanového centra zhoršiť a pod.
 • je zakázané vstupovať do priestoru pod vysokými prekážkami lanového centra všetkým okrem obsluhy
 • je zakázané používať vlastný výstroj
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za materiálne škody, ujmy na zdraví ani za akékoľvek iné škody a ujmy spôsobené porušením a nedodržiavaním prevádzkového poriadku


Dodávateľom lanového centra je spoločnosť VIV SLOVAKIA s.r.o.
viv
Web: http://www.sk.viv1.com/sk/

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované